top of page

Moderní vzdělávání v MŠ Němčice

Název projektu: Šablony I - Moderní vzdělávání v MŠ Němčice


Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005296


Období realizace: 1. 7. 2023 – 30.6. 2025


Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu
Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.


Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem v mateřské škole.

Z finančních prostředků hradíme následující aktivity:


• Školní asistent v MŠ
• Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
• Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

bottom of page