top of page
Dětské závody

Motto: „Mládí rozhoduje o tom, jaké bude stáří, respektive dospělost.“ 

(Mgr. Tomáš Hrdý, fyzioterapeut z Centra pohybové medicíny Pavla Koláře)

SPOLUPRÁCE MŠ S ČESKOU OBCÍ SOKOLSKOU (organizátor a metodik projektu)

Cílem projektu je nabídnout dětem aktivní sportování, aby děti prožily radost z pohybu, naučily se překonávat překážky při zdokonalování pohybových dovedností a rozvíjely samostatnost tolik potřebnou pro vstup do světa školáků (překonání hranice šesti let). Motivací jsou pro děti zvířátka, která je v rámci celého projektu budou provázet – kobylka Emilka, opička Hanička, ježeček Mareček, veveruška Věruška a beruška Danuška. Na cestě do světa děti provází sokolík Pepík. Děti budeme rozvíjet v obratnosti, atletice, manipulaci s míčem apod. Náplní jsou různé druhy chůze, skoky, běh, hod na cíl, hod do výšky, do dálky, vedení míče, kopání, plazení atd. Přínosem pro děti je kromě zdokonalení pohybových dovedností i to, že cvičí ve skupině vrstevníků a pohyb vnímají jako přirozenou součást svých životů. Na konci školního roku děti odměníme diplomy a drobnými dárky. Významnou motivací k pohybovým aktivitám je podpora ze strany rodičů, kterým předem děkujeme za spolupráci: „Mámo, táto, dohoň mě!“

bottom of page