top of page

Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola Němčice, okres Pardubice (dále jen mateřská škola) se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o  informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky

www.ms-nemcice.cz

 

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s harmonizovanou normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 28. 12. 2021.

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno Bc. Kristýnou Vodrážkovou, pověřenkyní pro ochranu osobních údajů (kristyna.vodrazkova@sms-sluzby.cz, +420 608 980 091).

[WU1] Za účelem vypracování tohoto prohlášení byl využit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn Ministerstva vnitra k tomuto zákonu, norma EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Zpětná vazba

Cílem je zajistit uživatelům webových stránek jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

Mateřská škola Němčice, okres Pardubice

Němčice 96, 533 52 Staré Hradiště

Telefon +420 605 820 202

reditelka@ms-nemcice.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu povinným subjektem v souvislosti s vyřízením Vašeho požadavku ohledně přístupnosti webových stránek nebo mobilní aplikace, máte právo kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

Odbor eGovernmentu

Náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 [WU1]Poznámka Ministerstva vnitra

Metody pro vypracování prohlášení dle výše uvedeného čl. 3. odst. 1 prováděcího rozhodnutí komise (EU) 2018/1523 jsou následující:

- vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru, nebo

- posouzení provedené třetí stranou, například certifikace.

bottom of page