top of page

Zápis do základních škol se koná v dubnu 2024

Spádová ZŠ pro obec Němčice: ZŠ Pardubice – Polabiny, Družstevní 305, IČ 48161292

  • Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ.

  • Informujte se na adrese: https://zapisyzs.pardubice.eu/  o počtech volných míst na jednotlivých ZŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.


Pomocí webové aplikace, kterou naleznete na stránkách https://zapisyzs.pardubice.eu/

  • lze od 18.  března vygenerovat žádost o přijetí dítěte do základní školy a žádost o odklad povinné školní docházky


Osobní podání žádosti do základní školy proběhne v termínu konání zápisu 17. - 18. dubna 2024, dle informací v této aplikaci a na webových stránkách vybrané školy.


Povinná školní docházka

  • K zápisu musí přijít všechny děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. daného roku, a děti, které dostaly v minulém roce odklad povinné školní docházky.

  • Ve výjimečných případech jsou přijímány i pětileté velmi talentované děti.

  • K zápisu jdou tedy děti narozené mezi 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 a děti, kterým byl v roce 2023 povolen odklad povinné školní docházky.

  • Děti, které jdou do školy po odkladu školní docházky, musí podat přihlášku do základní školy znovu.


Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  • Rozhodnutí o odkladu vydává ředitel spádové základní školy.

  • Rozhodnutí jste povinni předat do mateřské školy, kterou Vaše dítě navštěvuje.


Pozor – vyplněním žádosti v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu ještě není přihláška podaná. Podání je třeba provést způsobem uvedeným na https://zapisyzs.pardubice.eu/dulezite-informace/prijem-zadosti


92 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page