Ručně vyrobený keramický pohár

Kroužky

Anglický jazyk

Angličtina probíhá výhradně formou hry, kdy se dítě učí mimoděk, odposlechem, nápodobou a úspěchem je jeho zaujetí a uspokojení. Smyslem této cizojazyčné výchovy v předškolním vzdělávání není okamžitý výsledný efekt, ale především pozitivní motivace jako základ pozdějšího postoje při osvojování cizího jazyka.

Keramika

V rámci tohoto kroužku si děti rozvíjejí nejen jemnou motoriku a fantazijní představy, ale i zručnost tolik potřebnou v běžném životě. Výsledný výrobek si obvykle odnášejí domů. Ne vždy je však výrobek hlavním cílem. Již vlastní tvoření, zaujetí pro věc, tj. záměrná pozornost má pro děti předškolního věku velký význam. Vše probíhá formou nabídky.