top of page
národní plán obnovy.jpg
evropská unie.jpg
mšmt.jpg

Digitalizujeme školu

Název projektu: REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
 

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi

 

Z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:


k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

bottom of page