Telefon Telefon: 466 531 206

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Provozní řád MŠ

Provozní řád MŠVyvěšeno: 20. 11. 2020
Sejmuto: 7. 12. 2020

Škola Mateřská škola NĚMČICE

Provozní řád MŠ

Č.j.:MŠ 002/2020/PH

Účinnost od:1.9.2020

Spisový znak:1/2020

Skartační znak: S10

Změny:

 

I. Informace o zařízení

 

Název školy:Mateřská škola NĚMČICE

Adresa školy: Němčice 96, 53352

Telefon:466531206, 720750298

IČO:06000061

Ředitel:Pavla Hlavičková

Zřizovatel:Obecní úřad Němčice

 

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem

Kapacita školy:24

Provozní doba školy: 6,30 – 17,00 hodin

Využití mateřské školy pro další aktivity:

-           Flétna pro děti každý čtvrtek od 15:00 – 16:00hodin

-           Keramický kroužek pro děti každou středu 16,00 – 17,00 hodin

-           Angličtina každé pondělí od 6.30 – 7:15 hodin

 

II. Režimové požadavky

 

    Režim dne jsou učitelky povinné přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno

 

a) Nástup dětí a ochrana: dle potřeb rodičů, pozdější příchody (do 8:00h) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. V případě menšího počtu dětí méně než 10 je mateřská škola uzavřena z ekonomických důvodů. V době pandemie je provoz podroben požadavkům opatření v okamžitém uskutečnění.

 

b) Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají  celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

 

c) Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí

 

d) Pohybové aktivity:   

-           denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry

-           průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti

-           1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti

-           denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

 

e) Pobyt venku: minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 10 – 12 hodin,  odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10 st., při silném větru, dešti a při inverzích.

Pozemek k pobytu venku: co nejvíce využíváme školní zahrady, občas vycházky.

Údržba školní zahrady: 1x týdně posekání trávníků, denně zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti.

Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

 

f) Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (zájmové kroužky, klidné hry). Lehátka denně připravují a uklízí uklizečka, tak, že nejprve proklepou a ustelou lůžkoviny, aby došlo k jejich provětrávání. Děti pyžama mají na věšáčcích.

 

g) Stravování:

-           vlastní strava připravená ve školní kuchyni v Rábech

-           svačiny se podávají v době od 9 do 10 hodin, odpoledne od 14 do 14,30 hodin – kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené

-           obědy se vydávají od 12 do 12,30 hodin, polévky si samy nalévají z připravených mís, hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí, určené děti utřou stolečky – všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka

-           výdej stravy pro nemocné strávníky první den probíhá až po obědě dětí z MŠ – kuchařky předávají jídlo v jídlonosičích, zákaz vstupu do jídelny MŠ platí pro všechny cizí osoby v době od 11:30 -12:00hodin.

 

h) Pitný režim: děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v nerezové konvici, ze které si mohou samy nalévat (zajišťuje vedoucí ŠJ) a své hrnečky. Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky.

 

i) Otužování:

-           pravidelné větrání tříd

-           školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu

-           dostatečný pobyt venku

-           kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ

-           v létě mlhoviště a bazén na školní zahradě

 

 

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti od 1. 9. 2020

 

 

V Němčicích dne27. 8. 2020    


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 20. 11. 2020 9:09